MATZER & VGZ Zorgkantoor

21 juni 2022
Interview
Naar overzicht

MATZER is trots op de samenwerkingen die we met vele organisaties zijn aangegaan voor Je kunt me gerust een geheim vertellen. VGZ Zorgkantoor ondersteunt de voorstelling. Jesse Vermeegen, Innovatiemanager Langdurige zorg bij VGZ Zorgkantoor, vertelt over de samenwerking.

“Bij wie staat ‘gezond en gelukkig oud worden’ niet bovenaan het lijstje. Gelukkig worden we steeds ouder. Maar we staan ook aan de vooravond van een vergrijzing. VGZ gelooft in Zinnige Zorg. Onze visie op ouderenzorg is: meer zorg dichtbij, meer eigen regie en een sterk netwerk. Met als doel: zinnige en toekomstbestendige ouderenzorg. Een sociale benadering van dementie staat daarin ook centraal.

We ondersteunen het initiatief van MATZER Theaterproducties vanwege de waardevolle aandacht voor de mantelzorger in een sterk netwerk voor ouderen. Door dit initiatief staat het leven in plaats van het zorgen centraal. Deze nieuwe zienswijze geeft een verbreding van de focus met aandacht en ondersteuning.

VGZ Zorgkantoor

Over VGZ Zorgkantoor: het zorgkantoor vervult een bijzondere functie in de maatschappij. Voor ons voelt het als een vanzelfsprekendheid om zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) te regelen. De Wlz is er voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht in de nabije omgeving nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie, chronisch zieken of mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking.

De zorgverzekeraars hebben het VGZ Zorgkantoor gemandateerd de langdurige zorg te regelen voor alle inwoners van de regio’s: Midden-Brabant, Noordoost- Brabant, Nijmegen, Noord- en Midden-Limburg, Midden-Holland, Waardenland en Noord-Holland Noord.”