Matzer

MATZER in bedrijf

Prikkelende theatervoorstellingen en inspirerende bijeenkomsten voor bedrijven, overheden en zorginstellingen

MATZER in bedrijf biedt prikkelend theater voor bedrijven en overheden. Via unieke theatervoorstellingen van hoge artistieke kwaliteit belichten we actuele onderwerpen en maken deze op een inspirerende manier bespreekbaar. Daarnaast verzorgen wij nagesprekken en trainingen op maat, waarbij we op actieve wijze aan de slag gaan met actuele organisatievraagstukken. Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: verantwoordelijkheid, (persoonlijk) leiderschap, eigenaarschap, en gedrag(sverandering).

Onze voorstelling Niemand wacht op je en een aantal van onze MATZER over de Vloer-voorstellingen is bij uitstek geschikt om in te zetten in het bedrijfsleven en bij overheden.

Na iedere voorstelling organiseren we een nagesprek op maat waarin thema’s als zelfsturing binnen organisaties, gedragsverandering en eigenaarschap aan bod komen. Op deze manier wordt theater – naast de voorstelling op zich –  een startpunt voor een ander soort gesprek binnen organisaties. En kan het een verdieping bewerkstelligen bij publiek en deelnemers.

 

Naast voorstellingen biedt MATZER in bedrijf ook:

Lezing en workshop over de relatie tussen theaterregie en leiderschap
Op basis van een analyse van theaterregie leert u de verbanden zien met situationeel leiderschap (of regisseren) binnen bedrijf of overheid. Wie zijn in uw situatie de regisseur, de producent en de acteurs, wie zijn de specialisten en wat betekent dat voor de werkprocessen?

Training presentatietechniek voor leidinggevenden
Een aantal monologen uit de theaterliteratuur dient als startpunt voor een training over presenteren. Na deze dag hebben deelnemers nieuwe persoonlijke inzichten en meer stevigheid in hun presentatietechnieken.

Workshop storytelling
Voor veel bedrijven is het van groot belang dat medewerkers een eenduidige en heldere boodschap zo helder mogelijk communiceren. In deze workshop leren deelnemers het verhaal van hun bedrijf zo aantrekkelijk en helder mogelijk uit te dragen.

Training gedrag en verandering
Ingeleid door de voorstelling Sweet revenge  gaat u een dag aan de slag. Via de Roos van Leary en andere werkvormen ervaart u op een heel praktische manier hoe uw gedrag het gedrag van de ander positief kan beïnvloeden.

Training over eigenaarschap en verantwoordelijkheid
Na eerst Niemand wacht op je te hebben gezien, gaan we in gesprek over eigenaarschap en verantwoordelijkheden binnen een project of afdeling. Met als resultaat heldere taakverdelingen en afspraken. Én een prettige manier van samenwerken.

Heleen Herbert, Commercieel directeur Heijmans:

“Niemand wacht op je. Een voorstelling over meedoen of toekijken. In onze samenleving, maar ook binnen organisaties. Ik weet zeker dat het bij iedereen herkenning oproept en daarmee een prachtige start kan zijn voor een écht en open gesprek, ook binnen bedrijven. Ik sta te popelen om met MATZER aan de slag te gaan”.

Lia Randsdorp, interim raadsgriffier Leeuwarden:

“Ik heb de voorstelling aan de nieuwe gemeenteraad aangeboden als workshop. Aan de hand van de drie personages die we in Niemand wacht op je zagen, konden we een interessant gesprek voeren. Tekst, spel, entourage, het was allemaal heel dichtbij. En dat beklijft, een mooie ervaring. MATZER, dank voor jullie politieke betrokkenheid!”

Yvonne Beckers, Directeur Puur.nu

“Voor mij gaat MATZER in bedrijf over het voeren van een echt gesprek in organisaties. Een aanvulling op – misschien wel vervanging voor – trainingen en managementprogramma’s. Bewustwording ten top”.

Wil je meer weten over wat MATZER in bedrijf kan betekenen voor jouw organisatie?

Neem contact op met Marieke Simons, via marieke@matzer.org.