Algemene gegevens

Statutaire naam: Stichting MATZER
RSIN of fiscaal nummer: 8154.44.539.B01

MATZER Theaterproducties
Boschdijkstraat 45
5211 VD ‘s-Hertogenbosch
0736900908
info@matzer.org

ANBI

Stichting MATZER is door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
↓ ANBI PUBLICATIERAPPORT 2022

Organisatie en Governance


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit:
– Shiva von Stetten (voorzitter),
– Vera Stappers,
– Floor de Roos,
– Sander Knopper
– Frans van Dooremalen.

Directie/bestuurders
– Madeleine Matzer (artistiek leider)

Beloningsbeleid

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. 

De directeur/bestuurder wordt beloond volgens CAO Toneel en Dans. De beloning van de directeur/bestuurder valt binnen de kaders van de Wet normering topinkomens (WNT).

MATZER volgt voor de medewerkers die in vaste dienst zijn de CAO Toneel en Dans.

MATZER onderschrijft de kernwaardes uit de ‘fair practice code’, waaronder de principes ‘fair pay’. MATZER volgt de CAO Toneel en Dans bij het vaststellen van functieniveaus en salarissen/honoraria voor zowel medewerkers in vaste dienst als voor medewerkers die op freelancebasis voor MATZER werken.

Missie

MATZER maakt, raakt en verbindt
MATZER maakt impactvol theater dat midden in de samenleving staat. Onze voorstellingen zijn gelaagd en actueel, met een focus op kwaliteit en artistieke autonomie. Door de interactieve nagesprekken die we na vrijwel elke voorstelling organiseren, plaatsen we kunst in een groter perspectief en leggen we betekenisvolle verbindingen tussen inhoud en publiek. Met deze inclusieve benadering van ons publiek willen we in brede zin een relevante maatschappelijke dialoog op gang brengen. De komende vier jaar verbreden we ons perspectief steeds verder en wordt MATZER een meerstemmig makershuis

Onze hoofddoelstellingen

Theater maken dat raakt in het hart en dat midden in de samenleving staat. Theater is bij uitstek geschikt om via het hart emotionele betrokkenheid te veroorzaken. Wij maken onze voorstellingen vanuit urgent gevoelde onderwerpen voor een divers en vaak nieuw publiek. We stellen kritische vragen over actuele maatschappelijke onderwerpen en dagen ons publiek uit om na te denken en mee te voelen. We zien ons publiek in de eerste plaats als partner (actief), niet als toeschouwer (passief).

Mensen, organisaties en domeinen verbinden door middel van theater. Niet alleen hebben we onze relatie met theaters versterkt; we spelen ook op locatie, bijvoorbeeld bij bouwbedrijven en zorginstellingen. We werken succesvol samen met organisaties, instellingen en overheden om ons publiek te verbreden en om de impact en het bereik van onze voorstellingen te vergroten. Mensen met allerlei achtergronden zitten in de zaal: van praktisch opgeleide medewerkers tot CEO’s, van (rand)stedelijk tot provinciaal, waaronder natuurlijk ook onze vaste kern theaterliefhebbers.

Impact maken. Het doel van onze voorstellingen is impact maken. Om dit te meten, doen we sinds 2021 bij diverse voorstellingen impactonderzoek. Uit de onderzoeken die we tot nu toe deden, komen positieve en dankbaar stemmende resultaten.

Ondernemend zijn. Wij zien kansen en benutten die ook. We helpen theaters, organisaties en overheden elkaar te vinden. We zoeken partners passend bij de voorstellingen. Daardoor genereren we aan de voorkant een groot, vaak nieuw publiek uit allerlei geledingen van de samenleving. Het ondernemerschap verstevigt de financieringsmix van MATZER.

Duurzaam theater maken. Doordat de thema’s van onze voorstellingen zich daarvoor lenen, houden we producties jarenlang op het programma. We investeren in langdurige verbinding en duurzame samenwerkingen met artistieke en maatschappelijke partners.

Perspectieven verbreden. MATZER maakt voor-stellingen vanuit een niet voor iedereen bekend, en toch voor iedereen herkenbaar perspectief. Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van een naaste van iemand met dementie in Je kunt me gerust een geheim vertellen, of dat van een moeder van een zorgintensief kind in Broos. Van mensen die lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan, zoals in Blind, of van iemand die een ongeluk veroorzaakt door afgeleid te raken achter het stuur in Smart. Wij geloven dat theater een publiek anders kan laten kijken en nadenken over zaken die misschien nog vastzaten in aannames en meningen. In de komende jaren willen wij deze perspectieven nog veel verder uitbreiden en verstevigen.

Meerstemmigheid versterken. Wij benaderen alle geïnteresseerden, bezoekers en partners vanuit een open blik, waarbij iedereen welkom is en zich thuis kan voelen. Vanuit de inhoud en door de aan-sluiting bij maatschappelijke organisaties, is bij MATZER het bereiken van een divers publiek organisch ingebouwd. De komende jaren werken we actief verder aan het vergroten en verankeren van meerstemmigheid en inclusiviteit.

ONZE KERNACTIVITEITEN

MATZER maakt intiem theater over onderwerpen en vraagstukken die wezenlijk van belang zijn en uitnodigen tot een verdiepend gesprek.
MATZER raakt mensen in hun hart.
MATZER verbindt door inhoudelijke nagesprekken en randprogrammering.
MATZER verkent en brengt nieuwe perspectieven.
MATZER plaatst kunst midden in de samenleving.
MATZER zoekt en vindt nieuw publiek, dat intrinsiek geïnteresseerd is in de thematiek van de voorstellingen.
MATZER begeleidt afnemers van voorstellingen, van voorbereiding tot evaluatie.
MATZER brengt nieuwe samenwerkingen tot stand tussen instanties en gebruikt haar kennis om theaters te helpen nieuw publiek te trekken.
MATZER toetst haar doelstellingen door middel van impactonderzoek.

Artistieke visie

Voorstellingen van MATZER zijn oprecht, actueel en dicht op de huid. De speelstijl is transparant, sober, muzikaal en direct en doet een groot beroep op de verbeelding. Het is schijnbaar eenvoudig, maar heeft een lichtheid en raffine-ment die ontwapenend werken. Dit geeft een grote identificatie, dankzij de gelaagdheid die door velen wordt ervaren en die uitnodigt tot gesprek. De acteurs die bij ons werken, zijn makende spelers, die zich diepgaand verbinden met het onderwerp van de voorstelling. Onze themavoorstellingen passen naadloos in de huidige samenleving. Want we staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. De vragen zijn groot, maar de oplossingen wekken vaak weerstand op. Door polarisatie lijkt er voor velen een onoverbrugbare kloof tussen bevolkingsgroepen te zijn ontstaan. Sociale media dragen bij aan bubbels en mensen ontmoeten niet makkelijk andersdenkenden. Meer dan ooit kan theater de ruimte zijn waarin mensen en opvattingen elkaar ontmoeten, waar inzicht in de visie van de ander geboden wordt en waar mensen in een veilige beslotenheid en tegelijk in alle openheid en positiviteit kunnen uitwisselen. Theater creëert bewustwording en sensitiviteit. Precies in die ruimte heeft MATZER een nieuwe markt gecreëerd van publiek en afnemers en de relatie met veel theaters verbreed. Deze vernieuwende manier van werken onderscheidt ons. We plaatsen theater daar waar het volgens ons hoort: midden in de samenleving. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit of artistieke autonomie. Dát is de kracht van MATZER.

Jaarcijfers en activiteiten verslag

↓ JAARCIJFERS 2022
↓ ACTIVITEITENVERSLAG 2022
↓ WNT VERANTWOORDING
↓ ANBI PUBLICATIERAPPORT 2022

Voor cijfers van voorgaande jaren klik hier.